Năng lực thi công

1. NĂNG LỰC CÁN BỘ

* Tổng số cán bộ công nhân viên: 80 người. 

-  Cử nhân kinh tế, kế toán: 20
-  Kỹ sư xây dựng              : 10
-  Kỹ sư máy, cơ khí           :  8
-  Công nhân lành nghề, thợ vận hành máy móc thiết bị: 42

2. HỆ THỐNG MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ XÂY DỰNG

HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống