Công trình 05 tòa nhà đa năng KĐT mới Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội


  • Nhà thầu thực hiện           : Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai

    Công trình                           : 05 tòa nhà đa năng

    Địa chỉ                                 : KĐT mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

    Tiến độ                                : Từ tháng 1/2016 đến nay ( công trình đang thi công ) 

    Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ Larsen, thép hình làm văng chống
  • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống