Công trình Chung cư PVV - VinaPharm • Nhà thầu thực hiện           : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC

  Công trình                           : Chung cư PVV - VinaPharm

  Địa chỉ                                 : 60B, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
   
  Tiến độ                                : Từ tháng 9/2015 đến nay ( công trình đang thi công ) 

  Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ Larsen 2.112 md
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống