Dự án Khu TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID • Nhà thầu thực hiện
             :  Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS

  Công trình                          :   Khu TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng HANOVID

  Địa điểm                            :   430 Cầu Am, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

  Thời gian thi công             :   Từ T8/2015 - đến nay

  Tổng khối lượng thi công :   Thuê và thi công thép hình làm KingPost

                                                  
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống