Dự án Hòa Bình Green City • Nhà thầu thực hiện           :  Công ty Cổ Phần xây dựng và Sản Xuất thép Hòa Bình

  Công trình                          :   Hòa Bình Green City Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ

  Địa điểm                            :   505 Minh Khai, Hai Bà trưng, Hà Nội

  Thời gian thi công             :   Từ T6/2015 - đến nay

  Tổng khối lượng thi công :  Thuê và thi công 207 cây cừ Larsen IV ( 12md/cây )
                                              Thuê và thi công 60 tấn thép hình làm văng chống 
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống