Khu nhà ở Viện kiểm soát nhân dân tối cao • Nhà thầu thực hiện           :  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Công nghệ xanh

  Công trình                          :   Khu nhà ở Viện kiểm soát nhân dân tối cao.

  Địa điểm                            :   Thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội

  Thời gian thi công             :   Từ T5/2015- nay  (Đang tiếp tục thi công)

  Tổng khối lượng thi công :   Thuê và thi công cọc cừ 324 cây (3.880 md).

                                                  Thuê và thi công 121 tấn văng chống
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống