Dự án xây dựng Cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện


 •  
  Chủ đầu tư                         :  Công ty TNHH Một thành viên 492

  Công trình                            :  Dự án xây dựng Cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện

  Địa điểm                             :  Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng

  Thời gian thi công             :  T6/2015-T12/2015 (Đang tiếp tục thi công)

  Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ 1.250 cây cừ 8md (10.000md).
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống