Cầu Lệ Uyên, Tỉnh Phú Yên • Chủ đầu tư                        :
  Công ty CP Sông Bung

  Công trình                        : Cầu Lệ Uyên, Tỉnh Phú Yên

  Địa điểm                             : Thị xã Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên

  Thời gian thi công             : T3/2015-T12/2015  (Đang tiếp tục thi công)

  Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ 200 cây cừ (2.400md)
 • Các bài viết khác

 • Công trình Showroom Mazda Bắc Ninh Ngày đăng: 14/06/2019
 • Công trình Hòa Bình Vincity Quận 9 Ngày đăng: 14/06/2019
 • Công trình Chung cư PVV - VinaPharm Ngày đăng: 19/02/2016
 • Dự án Hòa Bình Green City Ngày đăng: 15/09/2015
 • Chung cư Eco Green City Ngày đăng: 29/07/2015
 • Nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn Ngày đăng: 29/07/2015
 • Cầu Sông Chanh - Quảng Ninh Ngày đăng: 29/07/2015
 • Công trình lý nam đế Ngày đăng: 02/07/2015
 • Chung cư trung yên Ngày đăng: 02/07/2015
 • Công trình sông nhuệ Ngày đăng: 02/07/2015
 • Công trình Bộ Công An Ngày đăng: 02/07/2015
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống