Nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn • Chủ đầu tư                        :
  Công ty CP Thương mại Quốc tế Huy Hoàng

  Công trình                        : Nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn

  Địa Điểm                             : Xã Mai Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa

  Thời gian thi công              : T1/2015 đến nay (Đang tiếp tục thi công)

  Tổng khối lượng thi công  : Thuê và thi công cọc cừ 11.805,7 md

 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống