Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI • Nhà thầu thực hiện           :
  Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS

  Công trình                         : Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI

  Địa điểm                             : Số 203 Nguyễn Huy Tưởng -  Thanh Xuân - Hà Nội

  Thời gian thi công             : Từ T4/2015 đến nay (đang tiếp tục thi công).

  Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ 7.364 md.
 • Các bài viết khác

  HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống