Cầu Sông Chanh - Quảng Ninh • Nhà thầu thực hiện             :
  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Gia Minh

  Công trình                          :  Cầu Sông Chanh  - Quảng Ninh

  Địa điểm                              : TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

  Thời gian thi công              : T4/2015 đến nay (Đang tiếp tục thi công)

  Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ 1800 md. • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống