Cầu Rạch Chiếc - Phường Nhơn Phú - TP Hồ Chí Minh  • Nhà thầu thực hiện           : Công ty Thi công Cơ giới 1 - CN Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - Công ty CP

    Công trình                             : Cầu Rạch Chiếc 

    Địa chỉ                                 : Cầu Rạch Chiếc - Phường Nhơn Phú - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh 

    Tiến độ                                : Từ 21/4/2015 đến nay (công trình đang thi công) 

    Tổng khối lượng thi công : Thuê và thi công cọc cừ 3.044 md
  • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống