Công trình Dự án Formosa – Vũng Áng • Nhà thầu thực hiện            :  Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

  Công trình                            :   Công trình Dự án Formosa – Vũng Áng.

  Địa điểm                              :   Khu kinh tế Vũng Áng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh.

  Thời gian thi công               :   

  Tổng khối lượng thi công :   Thuê và thi công cọc cừ 16.000 md.

                                                 
 • HOTLINE: Tư vấn thuê, thi công ép nhổ cọc cừ Larsen, thuê thép hình, máy xây dựng và thi công văng chống